Strona główna » Poradnik o upadłości konsumenckiej i oddłużaniu » Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

 

W tym wpisie dowiesz się jak napisać zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Znajdziesz tutaj także link do samego wzoru dokumentu oraz do kursu, który zawiera wzór zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

Nie będę się tutaj rozpisywał o przepisach regulujących kwestie planu spłaty wierzycieli, jego funkcjach, zasadach itd. Zagadnienie to jest dość obszerne i poruszę je w odrębnym wpisie.

Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli przysługuje zarówno Tobie jak i wierzycielom. Ustalenie planu spłat lub umorzenie Twoich zobowiązań bez jego ustalania następuje w drodze postanowienia, które jest doręczane wierzycielom. Na to postanowienie przysługuje zażalenie zarówno Tobie, jak i wszystkim Twoim wierzycielom umieszczonym na liście wierzytelności. Zażalenie takie nie przysługuje wierzycielom, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności i nie zostali umieszczeni na liście wierzytelności. Wzór zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym nie jest dokumentem, który musisz mieć do postępowania, gdyż jego przydatność jest uzależniona od przebiegu sprawy.

Jak przygotować zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli?

Żeby uzyskać umorzenie planu spłaty wierzycieli, trzeba skierować do sądu o to stosowny wniosek. Jeżeli pominąłeś ten krok lub sąd rozpatrzył Twój wniosek negatywnie, ustalając plan spłaty, to znaczy, mówiąc kolokwialnie, że “coś poszło nie tak“. Być może nie przyłożyłeś należytych starań do właściwego przygotowania wniosku. Jednakże nic straconego, gdyż przysługuje Ci zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

Wzór zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym możesz kupić jako gotowy dokument, korzystając z odnośnika poniżej.

9,90 zł brutto

Jak już zapewne wiesz (o ile czytasz regularnie moje artykuły) sąd oceniając Twoją zdolność do realizacji planu spłaty, bierze pod uwagę łącznie kilka czynników jak np.:

  • sytuację zdrowotną,
  • pozycję zawodową,
  • sytuację rodzinną,
  • ponoszone koszty,
  • dochody w kontekście realnych możliwości zarobkowych.

Czynniki te zazębiają się wzajemnie i wpływają na Twoje możliwości finansowe, czyli ewentualną zdolność do spłaty wierzycieli.

Tutaj jednak przypomnę, że sąd nie patrzy na to, ile obecnie zarabiasz, ale na to ile możesz zarobić. Być może nie zwróciłeś uwagi na tę kwestię i stało się to przyczyną odrzucenia Twojego wniosku o umorzenie planu spłaty wierzycieli?

Dlatego pisząc zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, skoncentruj się na ponoszonych kosztach oraz na wykazaniu, dlaczego nie jesteś w stanie więcej zarabiać, czy też otworzyć działalności gospodarczej.

Być może przeoczyłeś jakiś istotny koszt, a liczy się nawet najmniejszy. Żeby to sprawdzić, przeanalizuj na przykład wyciąg z konta lub karty kredytowej i poszukaj więcej kosztów. Nie bój się sytuacji, w której okaże się, że ponoszone przez Ciebie koszty przekraczają dochód. Ponadto możesz (oczywiście w granicach rozsądku) wykazać koszty, które ponosiłbyś, żyjąc normalnie, a nie oszczędzając jako dłużnik.

Wzór zażalenia na ustalenie planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym jest dostępny w kursie: 👉 Kurs jak przygotować wniosek o umorzenie planu spłaty wierzycieli + wzory dokumentów.

Kiedy można złożyć takie zażalenie na ustalenie spłaty wierzycieli?

Możesz je złożyć w sytuacji, w której uznasz, że kwota wskazana w planie spłaty jest zbyt wysoka, jak na Twoje możliwości finansowe. Na złożenie zażalenia masz tydzień ale jeżeli nie zdołasz tego zrobić w tym czasie, to zawsze możesz wnieść do sądu wniosek o zmianę planu spłaty. W przypadku zażalenia sąd może uchylić plan spłaty. Natomiast w przypadku wniosku o zmianę planu spłaty sąd po wysłuchaniu wierzycieli może dokonać odpowiednich zmian w planie spłaty. Sąd może obniżyć ratę do minimum, ale może też jednocześnie wydłużyć czas spłaty wierzycieli.

Podsumowując, przypomnę, że należyte przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli ma kluczowe znaczenie dla ustalenia lub nie planu spłaty wierzycielu. Musisz w tym wniosku bezwzględnie zaakcentować, że nie jesteś w stanie spłacać wierzycieli, a wyznaczanie spłaty na niskim poziomie nie będzie miało wartości dla wierzycieli, a jedynie dodatkowo obciąży skarb państwa kosztami obsługi planu spłaty wierzycieli.

Zobacz jak wygląda przykładowy wzór dokumentu z kursu z informacjami, wskazówkami, poradami, ostrzeżeniami oraz wyjaśnieniami
👉 Kliknij i pobierz za darmo wzór pisma przewodniego do wniosku o ogłoszenie upadłości

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona główna » Poradnik o upadłości konsumenckiej i oddłużaniu » Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

Wniosek do komornika o zakończenie egzekucji po upadłości

W tym wpisie dowiesz się jak napisać wniosek do komornika o zakończenie egzekucji po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Znajdziesz tutaj także link do zakupu tego pisma oraz do kursu, który je zawiera.

Po ogłoszeniu Twojej upadłości żaden komornik nie ma prawa wszczynać przeciwko Tobie jakichkolwiek postępowań, czy prowadzić czynności egzekucyjnych! Wszystkie postępowania, które prowadził, powinien zakończyć!

Z mocy prawa wszystkie prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulegają zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości. Następnie postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Po co zatem wniosek do komornika o zakończenie egzekucji?

Może się zdarzyć, że wskutek błędu komornik rozpocznie wobec Ciebie czynności lub nie zakończy postępowań prowadzonych wcześniej (przed ogłoszeniem upadłości). W przypadku mojego kursanta postępowania co prawda zostały zakończone, jednakże nie zostały wycofane zajęcia jego kont bankowych rozesłane przez komornika do banków.

Dlatego skierowałem do komornika wniosek o zakończenie egzekucji, informując go o tym, że ogłoszono upadłość mojego kursanta i umorzono wszystkie jego zobowiązania. Jednocześnie wezwałem komornika do zakończenia egzekucji z jego rachunku bankowego oraz zakończenia wszystkich postępowań egzekucyjnych prowadzonych, zawieszonych i innych w stosunku do jego osoby.

5,20 zł brutto

WAŻNE!

Ja co prawda tego nie zrobiłem, ale Ty powinieneś kopię tego pisma złożyć w sądzie oraz u syndyka (do ich wiadomości).

Pismo do komornika po upadłości – załączniki

Niezmiernie ważna jest kwestia załączników. Swój wniosek do komornika o zakończenie egzekucji po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, powinieneś zaopatrzyć w załączniki. Załącz do niego kopię postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz ewentualnie jeżeli posiadasz o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Jeżeli podobna sytuacja z komornikiem wystąpi u Ciebie po 1 rozprawie, to do pisma takiego załączasz tylko postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeżeli natomiast sytuacja taka wydarzy się już po 2 rozprawie, na której ustalono lub umorzono plan spłaty wierzycieli, to do pisma załączasz wówczas oba postanowienia sądu.

Jeżeli komornik rozpocznie w stosunku do Ciebie czynności już po zakończeniu postępowania upadłościowego, to wówczas będziesz zmuszony wytoczyć przeciwko niemu postępowanie przeciw egzekucyjne.

Wzór wniosku do komornika o zakończenie egzekucji jest dostępny w kursie: 👉 Inne dokumenty potrzebne przy upadłości.

Podstawa prawna zawieszenia / zakończenia egzekucji po ogłoszeniu upadłości

Zgodnie z art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jeśli postępowanie egzekucyjne umorzyło się z mocy samego prawa, nie ma podstaw do wydawania postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie wniosku wierzyciela – nie można umorzyć już umorzonego postępowania. Dlatego też Komornik otrzymawszy wniosek wierzyciela winien był – zamiast wydawać postanowienie o umorzeniu postępowania – ustalić najpierw, czy postępowanie o ogłoszeniu upadłości jest już prawomocne i w zależności od tego podjąć dalsze czynności. Umorzenie postępowania bez ustalenia, czy już nie umorzyło się z mocy prawa było co najmniej przedwczesne. Dlatego też zaskarżone postanowienie należy uchylić. Można zresztą przypuszczać, że wierzycielowi nie chodziło ściśle o umorzenie postępowania a bardziej o zwrot tytułu wykonawczego – odwoływał się przecież do ogłoszenia upadłości dłużniczki.

Komornik może oczywiście w końcowym postanowieniu rozliczyć koszty egzekucji (art. 816 § 3 k.p.c.). Wobec jednak umorzenia postępowania na podstawie art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego niedopuszczalne jest ustalanie opłaty od świadczenia pozostałego do wyegzekwowania – art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie ma tu zastosowania.

Źródło: II Co 508/18 – Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-co-508-18-postanowienie-sadu-rejonowego-poznan-stare-522782814)

Zobacz jak wygląda przykładowy wzór dokumentu z kursu z informacjami, wskazówkami, poradami, ostrzeżeniami oraz wyjaśnieniami
👉 Kliknij i pobierz za darmo wzór pisma przewodniego do wniosku o ogłoszenie upadłości

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.