Strona główna » Poradnik o upadłości konsumenckiej i oddłużaniu » Zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania i korespondencyjnego

Zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania i korespondencyjnego

Zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania i korespondencyjnego

Zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania i korespondencyjnego do postępowania upadłościowego jest jednym z dokumentów pochodzącym z kursu: Inne dokumenty potrzebne przy upadłości – kurs jak przygotować + wzory dokumentów.

W postępowaniu upadłościowym tak jak w innych sprawach sądowych strona, a w tym przypadku upadający dłużnik ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu swego zamieszkania. Temu właśnie służy zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania i korespondencyjnego.

3,50 zł brutto

Skutki zaniechania zgłoszenia zmiany adresu

Strony postępowania mają obowiązek zawiadamiania sądu o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo sądowe zostaje w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Wzór zawiadomienia o zmianie adresu zamieszkania i korespondencyjnego jest dostępny w kursie: 👉 Inne dokumenty potrzebne przy upadłości.

Zawiadomienie o zmianie adresu skrytki pocztowej

W przypadku zgłoszenia dokonywanie doręczeń na adres skrytki pocztowej, strona ma obowiązek zawiadomienia sądu o każdej zmianie jej adresu. Jeżeli wymóg ten nie zostanie dopełniony, to pisma sądowe pozostają w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zobacz jak wygląda przykładowy wzór dokumentu z kursu z informacjami, wskazówkami, poradami, ostrzeżeniami oraz wyjaśnieniami 👉 Kliknij i pobierz za darmo wzór pisma przewodniego do wniosku o ogłoszenie upadłości

Podstawa prawna

Dz.U.2020.1575 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2021 r. do: 18 września 2021 r.

Art. 136. [Zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania]
§ 1.
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania.
§ 2.
W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu.
§ 3.
Przepisu § 2 nie stosuje się do doręczenia skargi o wznowienie postępowania lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
§ 4.
Strona, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.