Przejdź do treści
Strona główna » Poradnik o upadłości konsumenckiej i oddłużaniu » Wniosek o wykreślenie wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – wzór

Wniosek o wykreślenie wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – wzór

 

Wniosek o wykreślenie wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych jest bardzo ważnym dokumentem. Pozwala on na zachowanie terminu (o ile nie przyspieszenie go) wykreślenia przez sąd danych upadłego dłużnika z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Wniosek o wykreślenie wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych - wzór

Sąd po pierwszej rozprawie, na której ogłasza upadłość dłużnika, wpisuje jego dane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Równocześnie publikowane jest przez sąd stosowne obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Można zatem stwierdzić, że wpis taki jest wykonywany przez sąd niejako z urzędu.

Wpis taki widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, dopóty dopóki:

  • trwa Twoja sprawa upadłościowa,
  • nie wykonasz do końca planu spłaty wierzycieli lub Twoje nie zostaną umorzone zobowiązania bez ustalania planu sałaty wierzycieli.

Jeżeli Twoje zobowiązania zostaną umorzone bez ustalania planu spłaty, wówczas sąd po około 2 miesiącach po uprawomocnieniu się postanowienia w tej kwestii usunie Twój wpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

W sądach zdarzają się jednak opóźnienia. Dlatego warto złożyć taki wniosek o wykreślenie wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Podstawa prawna dokonania wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych po ogłoszeniu upadłości nie następuje na wniosek wierzyciela, czy syndyka. Dokonywany jest on na mocy przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wpis taki zawiera:

  • sygnaturę akt sprawy upadłościowej oraz wskazanie podstawy jego dokonania, czyli postanowienie o ogłoszeniu upadłości,
  • imię, nazwisko, PESEL, adres.
Wzór wniosku o wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych jest dostępny w kursie: 👉 Inne dokumenty potrzebne przy upadłości.

Wykreślenie wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Dokonywane jest ono również z urzędu. Sąd dokonuje wykreślenia (usunięcia w całości) wpisu dotyczącego osoby, której upadłość ogłoszono, jeżeli jej zobowiązania zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu (jak wyżej).

Czy warto bać się tego wpisu?

Uważam, że zupełnie nie ma się czego obawiać. Osoba zadłużona ogłaszająca upadłość, czyni to wskutek tego, że nie jest w stanie regulować Swoich zobowiązań. Jako dłużnik już wcześniej widnieje w rejestrach takich jak BIK, KRD, czy ERIF. Zatem wpis w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, jest tylko kolejnym wpisem, z którego wynika jedynie, że wobec danej osoby stwierdzono bezskuteczność prowadzenia egzekucji. Poza tym wpis ten zniknie dużo szybciej niż wpis np. w BIK.

W związku z powyższym pismo do sądu o wykreślenie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych uważam za konieczny do złożenia w odpowiednim momencie postępowania upadłościowego (wymieniony powyżej).

Zobacz jak wygląda przykładowy wzór dokumentu z kursu z informacjami, wskazówkami, poradami, ostrzeżeniami oraz wyjaśnieniami
👉 Kliknij i pobierz za darmo wzór pisma przewodniego do wniosku o ogłoszenie upadłości

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.