Przejdź do treści
Strona główna » Poradnik o upadłości konsumenckiej i oddłużaniu » Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór

W tym wpisie dowiesz się jak przygotować i napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Znajdziesz tutaj także link do kursu, który zawiera wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - wzór

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, by był skuteczny, musi spełniać ogólne wymogi formalne pisma procesowego oraz szczególne wymogi formalne określone przepisami ustawy Prawo upadłościowe. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym właściwego rejonowo sądu lub przesłać go pocztą na adres sądu (listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Podstawowe zasady wypełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kluczowych zasad jest trzy:

  1. Wniosek musisz wypełnić czytelnie, bez żadnych skreśleń i poprawek.
  2. Każdą rubrykę niezacieniowaną musisz wypełnić, bądź ją skreślić. Jeśli po wypełnieniu rubryki zostanie w niej jakiekolwiek wolne miejsce, to należy je skreślić tak, by uniemożliwić dopisywanie.
  3. W sytuacji, kiedy podawane informacje nie mieszczą się w rubryce, należy je umieścić na odrębnej karcie ze wskazaniem numeru uzupełnianej rubryki.

Opłata za wniosek (koszty sądowe)

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega wymogom fiskalnym. Wiąże się to z koniecznością uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Opłaty tej można dokonać przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu lub w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu, bądź znakami opłaty sądowej. Dowód uiszczenia opłaty sądowej należy obowiązkowo dołączyć do składanego wniosku.

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wraz ze szczegółowymi informacjami jest dostępny w kursie: 👉 Kurs jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej + wzory dokumentów.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeżeli nie stać Cię na uiszczenie opłaty sądowej, to możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Do wniosku tego powinno być obowiązkowo dołączone oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Jeżeli sąd zwolni Cię z kosztów sądowych, to obciążą one Skarb Państwa. Sąd może zwolnić Cię od kosztów sądowych w całości lub w części. Przy zwolnieniu od kosztów sądowych w części może ono dotyczyć ułamkowej lub procentowej części kosztów określonej kwoty, czy niektórych opłat. Przy tego rodzaju zwolnieniu nie musisz uiszczać kosztów w wysokości nieobjętej przyznanym zwolnieniem.
O zwolnienie od kosztów możesz się ubiegać, jeśli nie jesteś w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi Cię na taki uszczerbek.

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W sytuacji kiedy nie zachowasz warunków formalnych wniosku lub go nie opłacisz, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Jeżeli nie uzupełnisz tych braków w terminie, to wniosek zostanie Ci zwrócony.

Zobacz jak wygląda przykładowy wzór dokumentu z kursu z informacjami, wskazówkami, poradami, ostrzeżeniami oraz wyjaśnieniami
👉 Kliknij i pobierz za darmo wzór pisma przewodniego do wniosku o ogłoszenie upadłości

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.