Strona główna » Poradnik o upadłości konsumenckiej i oddłużaniu » Wniosek do komornika o zakończenie egzekucji

Wniosek do komornika o zakończenie egzekucji

Wniosek do komornika o zakończenie egzekucji po upadłości

W tym wpisie dowiesz się jak napisać wniosek do komornika o zakończenie egzekucji po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Znajdziesz tutaj także link do zakupu tego pisma oraz do kursu, który je zawiera.

Po ogłoszeniu Twojej upadłości żaden komornik nie ma prawa wszczynać przeciwko Tobie jakichkolwiek postępowań, czy prowadzić czynności egzekucyjnych! Wszystkie postępowania, które prowadził, powinien zakończyć!

Z mocy prawa wszystkie prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulegają zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości. Następnie postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Po co zatem wniosek do komornika o zakończenie egzekucji?

Może się zdarzyć, że wskutek błędu komornik rozpocznie wobec Ciebie czynności lub nie zakończy postępowań prowadzonych wcześniej (przed ogłoszeniem upadłości). W przypadku mojego kursanta postępowania co prawda zostały zakończone, jednakże nie zostały wycofane zajęcia jego kont bankowych rozesłane przez komornika do banków.

Dlatego skierowałem do komornika wniosek o zakończenie egzekucji, informując go o tym, że ogłoszono upadłość mojego kursanta i umorzono wszystkie jego zobowiązania. Jednocześnie wezwałem komornika do zakończenia egzekucji z jego rachunku bankowego oraz zakończenia wszystkich postępowań egzekucyjnych prowadzonych, zawieszonych i innych w stosunku do jego osoby.

5,20 zł brutto

WAŻNE!

Ja co prawda tego nie zrobiłem, ale Ty powinieneś kopię tego pisma złożyć w sądzie oraz u syndyka (do ich wiadomości).

Pismo do komornika po upadłości – załączniki

Niezmiernie ważna jest kwestia załączników. Swój wniosek do komornika o zakończenie egzekucji po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, powinieneś zaopatrzyć w załączniki. Załącz do niego kopię postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz ewentualnie jeżeli posiadasz o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Jeżeli podobna sytuacja z komornikiem wystąpi u Ciebie po 1 rozprawie, to do pisma takiego załączasz tylko postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeżeli natomiast sytuacja taka wydarzy się już po 2 rozprawie, na której ustalono lub umorzono plan spłaty wierzycieli, to do pisma załączasz wówczas oba postanowienia sądu.

Jeżeli komornik rozpocznie w stosunku do Ciebie czynności już po zakończeniu postępowania upadłościowego, to wówczas będziesz zmuszony wytoczyć przeciwko niemu postępowanie przeciw egzekucyjne.

Wzór wniosku do komornika o zakończenie egzekucji jest dostępny w kursie: 👉 Inne dokumenty potrzebne przy upadłości.

Podstawa prawna zawieszenia / zakończenia egzekucji po ogłoszeniu upadłości

Zgodnie z art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jeśli postępowanie egzekucyjne umorzyło się z mocy samego prawa, nie ma podstaw do wydawania postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie wniosku wierzyciela – nie można umorzyć już umorzonego postępowania. Dlatego też Komornik otrzymawszy wniosek wierzyciela winien był – zamiast wydawać postanowienie o umorzeniu postępowania – ustalić najpierw, czy postępowanie o ogłoszeniu upadłości jest już prawomocne i w zależności od tego podjąć dalsze czynności. Umorzenie postępowania bez ustalenia, czy już nie umorzyło się z mocy prawa było co najmniej przedwczesne. Dlatego też zaskarżone postanowienie należy uchylić. Można zresztą przypuszczać, że wierzycielowi nie chodziło ściśle o umorzenie postępowania a bardziej o zwrot tytułu wykonawczego – odwoływał się przecież do ogłoszenia upadłości dłużniczki.

Komornik może oczywiście w końcowym postanowieniu rozliczyć koszty egzekucji (art. 816 § 3 k.p.c.). Wobec jednak umorzenia postępowania na podstawie art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego niedopuszczalne jest ustalanie opłaty od świadczenia pozostałego do wyegzekwowania – art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie ma tu zastosowania.

Źródło: II Co 508/18 – Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-co-508-18-postanowienie-sadu-rejonowego-poznan-stare-522782814)

Zobacz jak wygląda przykładowy wzór dokumentu z kursu z informacjami, wskazówkami, poradami, ostrzeżeniami oraz wyjaśnieniami
👉 Kliknij i pobierz za darmo wzór pisma przewodniego do wniosku o ogłoszenie upadłości

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.