Strona główna » Poradnik o upadłości konsumenckiej i oddłużaniu » Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Często spotykam się z pytaniami z waszej strony, o to kto może ogłosić upadłość konsumencką. Postaram się wam w tym wpisie odpowiedzieć na to pytanie.

Zacznijmy od tego, że upadłość konsumencką ogłosisz na nowych zasadach (od 2020 roku) dużo prościej niż przed ostatnią nowelizacją. Sąd przed ogłoszeniem upadłości nie weryfikuje już przyczyn Twojej niewypłacalności, a skupia się na dwóch innych podstawowych warunkach.

Zatem kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Może ją ogłosić osoba, która spełnia warunki takie jak:

 1. Zdolność upadłościowa – ma ją osoba posiadająca status konsumenta, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Niewypłacalność – jest stanem, w którym straciłeś zdolność do wykonywania Swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Niewypłacalnym możesz być jeżeli nie jesteś w stanie wywiązać się nawet z jednego zobowiązania. Ponadto stajesz się niewypłacalny, gdy opóźnienie w spłatach Twoich zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Teraz upadłość ogłaszana jest niemalże automatycznie. Sąd po potwierdzeniu, czy spełniasz powyższe warunki, sprawdza, czy twój wniosek o upadłość jest poprawny z formalnego punktu widzenia itd. i ogłasza upadłość.

UWAGA! Pamiętaj jednak, że nawet jeżeli spełniasz powyższe przesłanki i zostanie ogłoszona Twoja upadłość konsumencka, to nie będzie to oznaczało automatycznego oddłużenia. Ogłoszenie upadłości rozpoczyna drugi etap postępowania, który może zakończyć się odmową oddłużenia.

Negatywne przesłanki przemawiające za odrzuceniem wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, a postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
 • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,
 • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (dotyczy przedsiębiorców),
 • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Ponadto sąd oddali Twój wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli podasz w nim dane, które będą niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że uchybienia nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi. Względami tymi zajmę się w kolejnym wpisie.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką ponownie?

Jeżeli w stosunku do ciebie było prowadzone postępowanie upadłościowe, to możesz złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli po oddaleniu wcześniejszego wniosku pojawią się nowe okoliczności skutkujące zaistnieniem względów słuszności lub względów humanitarnych.

Kto absolutnie nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

O tym dowiesz się w innym wpisie, który znajdziesz TUTAJ.


Spełniasz powyższe warunki? Zastanów się zatem nad upadłością. Wybierz kurs, a będzie cię ona kosztowała tylko jego cenę plus 30 zł kosztów sądowych za złożenie wniosku. 👇

2 komentarze do “Kto może ogłosić upadłość konsumencką?”

 1. To nie jest tak, że zupełne nici. Może Pan ogłosić upadłość, aczkolwiek mogą zostać umorzone zobowiązania inne niż z alimentów. Alimenty nie podlegają umorzeniu. Żeby nie musiał Pan zadawać kolejnego pytania od razu odpowiem, które jeszcze zobowiązania nie zostaną umorzone

  Umorzeniu nie podlegają zobowiązania takie, jak:
  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
  Ponadto plan spłaty nie obejmie wierzytelności, których wierzyciel nie zgłosi sędziemu-komisarzowi.
  Pozdrawiam.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.